Schadevrije jaren, wat zijn dat?

5 tips om jaarlijks tientallen euro’s te besparen op je autoverzekering
mei 15, 2021
Schadevrije jaren opbouwen met een leaseauto
mei 17, 2021

Schadevrije jaren, wat zijn dat?

Ben je een autobezitter en heb je een autoverzekering, dan bouw je in feite ook schadevrije jaren op. Voor elke jaar dat je geen schade claimt bouw je één schadevrije jaren op. Heb je schade veroorzaakt en de claim vindt plaats op je verzekering, dan verlies je ook schadevrije jaren. Afhankelijk van de claim kan dit oplopen naar enkele jaren, meestal is dit per keer drie tot zes schade vrije jaren. Je verzekeraar kan je bij elke schade precies vertellen hoe dit zich zal verhouden. De schadevrije jaren hebben invloed op je premie die je per maand of jaarlijks betaald.

 

Schadevrije jaren en je premie

De maandelijkse of jaarlijkse premie die je betaald aan je autoverzekering is afhankelijk van een aantal factoren. Dat zijn onder andere:

  • Type auto,
  • Het gewicht van de auto,
  • De nieuwwaarde,
  • Plaats waarin je woont,
  • De leeftijd van de bestuurder 

Naast deze zaken wordt de hoogte van de premie ook mede bepaald hoeveel schadevrije jaren is opgebouwd. Weet je niet hoeveel jaren je hebt opgebouwd, dan kan je dit achterhalen door je verzekeraar te bellen. De informatie is overigens ook terug te vinden op je polis van je autoverzekering.

 

Bonus/Malus ladder

Bonus Malus betekent letterlijk Beloning en Straf. Heb je een autoverzekering en je claimt geen schade, dan stijg je jaarlijks met één trede op de bonus malus ladder. Heb je schade en wordt dit geclaimd op je verzekering, dan ga je 3 tot 6 jaar achteruit op de bonus malus ladder. Dit is afhankelijk van de schade die is ontstaan en bij welke verzekeraar je bent aangesloten. Overigens is vanaf 1 januari 2016 voor ieder verzekeraar hetzelfde systeem ingevoerd, namelijk verlies van 5 schadevrije jaren per claim. Wil je meer weten over het bonus malus ladder, dan kan je dit nalezen op onze blog.

 

Voorbeeld Finande

Met een fictieve bonus malus ladder gaan we een voorbeeld in kaart brengen. Sluit je voor het eerst een autoverzekering af, dan begin je meestal helemaal onderaan de ladder. In ons voorbeeld is dat trede 3 met een kortingspercentage van 0%. Overigens zijn er verzekeraars die je hoger kunnen plaatsen ondanks je startende bent. Er kunnen hiervoor diverse redenen ten grondslag liggen.

 

Bonus

Bonus staat dus letterlijk voor beloning, ieder jaar dat je geen schade claimt klim je de ladder in de positieve richting. Ben je bijvoorbeeld gepositioneerd op trede 12 en je claimt geen schade, dan klim je naar 13. Hiermee stijgt de kortingspercentage van 65% naar 70% als resultaat dat je dus per jaar minder premie betaald voor je autoverzekering.

 

Malus

Malus betekent helaas Straf. Heb je een aanrijding en er is schade die niet verhaald kan worden op de tegenpartij, dan is er sprake van een claim op je dekking. Het gevolg is dat je in tegen stelling tot het bovenstaand voorbeeld in dit geval achteruit in de ladder. Was je gepositioneerd op trede 10 kan je met één schade terug lopen naar trede 5. In tegen stelling tot opbouwen (dat doe je namelijk één voor één) kan je bij geclaimde schade in één keer 5 treden teruggaan. In dit geval lever je 40% korting in, je gaat namelijk van 60% naar 20% korting.

Bonus/Malus ladder

Zoals aangegeven kan de ladder en de bij behorende kortingspercentages alsmede de werking van de ladder per verzekeraar verschillen. Het is raadzaam om bij een nieuwe auto verzekering navraag te doen hierop, zeker als je een gaat autoverzekering vergelijken.

No-claim korting

Bij het afsluiten van de meeste auto verzekeringen wordt meestal gebruik gemaakt van een no-claim korting. Door ieder jaar schadevrij auto te rijden klim je dus in de positieve kant van de ladder. Dit resulteert veelal ook in een no-claim korting. Heb je in een jaar schade dan beschermt de no-claim je tegen premiegevolgen. In dit geval betaal je de jaar erop geen extra premie ondanks je terug gaat in de ladder. In feite beschermt de no-claim beschermer je tegen extra premiegevolgen het jaar erop. Deze beschermt je dus niet tegen een negatieve daling van de treden. Het veroorzaken van een schade waarbij de schade geclaimd wordt resulteert altijd in een negatieve daling in het ladder, meestal dus in één keer 5 treden.

Hoe lang behoud ik mijn schadevrije jaren?

De houdbaarheid van de schadevrije jaren is per verzekeraar anders. Over het algemeen verkies je deze jaren na één jaar al. Heb je binnen een jaar geen nieuwe autoverzekering afgesloten, dit resulteerde in het verlies van al je schadevrije jaren. Gelukkig zijn er verzekeraars die een versoepeling op de regel aanhouden. Daar vervallen de jaren pas na 3 of 4 jaar. Dit punt is zeker een belangrijk aandachtspunt bij het afsluiten van een nieuwe auto verzekering.

Schadevrije jaren op je polisblad

Wil je weten wat je aan schadevrije jaren hebt opgebouwd op je autoverzekering, bekijk dan het polisblad. Het is namelijk sinds 2014 verplicht om de schadevrije jaren op het polisblad te noteren, Dit is het geval bij het afsluiten, beëindigen en of verlengen van de autoverzekering. Dit maakt het medemogelijk voor elke autobezitter om autoverzekeringen te vergelijken.  

Schadevrije jaren zijn persoonlijk

Schadevrije jaren zijn persoonlijk. Deze worden ook persoonlijk opgebouwd. In zeer uitzonderlijke gevallen kan deze (deels) worden overgedragen. Dit is overigens per verzekeraar anders. Wil je meer te weten komen, dan ken je dit nalezen in onze blog “overdragen van schadevrije jaren”. Doordat jonge startende automobilisten geen schadevrije jaren hebben is het afsluiten van een nieuwe autoverzekering zeer prijzig. Dit is helaas een onontkomelijk situatie dat de meeste autobezitters mee maken.

Nieuwe autoverzekering, neem je schadevrije jaren mee  

Wil je gaan overstappen (wat de reden ook is) dan is het mogelijk om je schadevrije jaren mee te nemen naar je nieuwe autoverzekering. In de landelijk centrale database Roy-data worden de schadevrije jaren geregistreerd. Elke verzekeraar kan de database raadplegen op correctheid van de verstrekte gegevens door de consument.

Heb je een auto van de zaak of heb je een leaseauto. Dan kan je een verklaring schadevrije jaren opvragen. Een belangrijk aandachtspunt is dat niet elke verzekeraar de verklaring accepteren. Informeer dus goed vooraf hoe de betreffende verzekeraar omgaat met de verklaring.

Aantonen van je schadevrije jaren

Bij het overstappen wil je de opgebouwde schadevrije jaren niet verliezen. Daarom is het essentieel dat deze dus meegaan met je nieuwe autoverzekering.  Hierdoor zal de premie in de meeste gevallen gunstiger zijn in tegen stelling tot als je nul jaren hebt. Hoe kan je schadevrije jaren meenemen:

  1. Roy data

Elke verzekeraar kan de Roy data raadplegen en nakijken wat de schadevrije jaren zijn. Deze is overigens ook terug te vinden op je huidige polisblad. Twijfel je raadpleeg je verzekeraar en vraag hiernaar.

  1. Royementsverklaring

Een royementsverklaring wordt slecht eenmaal verstrekt en is dan ook maar één jaar geldig. De verklaring wordt verstrekt als je verzekering voor 2007 hebt afgesloten.

  1. Werkgeversverklaring

Zeer beperkt aantal verzekeraars accepteren een werkgeversverklaring. Het is verstandig om vooraf goed te informeren bij de verzekeraar hoe dit werkt en of dit wordt geaccepteerd! Wel goed om te weten is dat je sowieso de enige bestuurder was van de auto.

  1. Leaseverklaring

Veel verzekeraars accepteren een leaseverklaring. Ben je een leaserijder of dat geweest dan kan je de verklaring voorleggen aan je nieuwe verzekeraar. Deze zal bij het afsluiten van je nieuwe autoverzekering in de beoordeling meenemen.

 Aanschaf van een 2de auto

De meeste verzekeraars hebben een tweede auto regeling. Dit is een regeling waarbij er extra korting wordt verleend voor een tweede auto. Dit moet niet verward worden met schadevrije jaren. Het is namelijk zo dat de 2de auto gewoon met nul schade vrije jaren start. De verzekeraar gaat namelijk vanuit dat dezelfde bestuurder niet in beide auto’s tegelijk kan rijden. De korting wordt verleend om de auto aan te sluiten op de huidige polis.

Ik heb negatieve schadevrije jaren, en nu?

Heb je in het verleden schades gehad die ook geclaimd zijn op je verzekering,. Dan heb je hoogstwaarschijnlijk negatieve schadevrije jaren. In dit geval zal het lastiger zijn om een auto verzekering af te sluiten omdat niet alle verzekeraars je zullen accepteren. Onze vergelijker kan je helaas hierin niet helpen. Wil je meer weten dan kan je terecht op onze blog negatieve schadevrije jaren.

Autoverzekering vergelijken

Heb je de voornemen om over te stappen of wil je een nieuwe autoverzekering. Dan kan je onze vergelijker gebruiken om autoverzekeringen te vergelijken. Deze is namelijk binnen enkele minuten gedaan. Daarvoor hebben we enkel de standaard gegevens voor nodig. Onze motto is vergelijken kan lonend zijn en u enkele tientallen euro’s per jaar besparen op uw premie.