Hoe bereken ik de kosten die bestemd zijn voor de zorgverzekeraar

Nieuwwaarderegeling bij uw autoverzekering
december 30, 2020
Bedenktijd autoverzekering
december 30, 2020

Hoe bereken ik de kosten die bestemd zijn voor de zorgverzekeraar

Voor alle zorgvormen die niet vergoed worden uit de basiszorgverzekering geldt een verplicht eigen risico. De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico. Omdat het berekenen enigszins te verduidelijken hebben we een voorbeeld in kaart gebracht.

Eigen risico zorgverzekering

VOORBEELD BEREKENING:

Finande.nl


Marieke (30 jaar) heeft al geruime tijd geleden een zorgverzekering afgesloten. In april bevalt zij onder leiding van de verloskundige van een gezonde dochter. De kraamhulp verleent totaal 30 uur kraamzorg. Omdat Marieke na de bevalling last houdt van lage rugklachten, wordt zij via de huisarts doorverwezen naar de fysiotherapeut. Die weet met 3 behandelingen het rugprobleem te verhelpen.

Marieke maakt de volgende zorgkosten:
·        Verloskundige hulp: € 500,–
·        30 uur kraamhulp: € 445,–
·        Huisartsenhulp: € 35,–
·        3 behandelingen fysiotherapie: € 100,–
 
Marieke heeft een basiszorgverzekering (restitutiepolis) en een aanvullende zorgverzekering met daarin 9 behandelingen fysiotherapie. Zij heeft een totaal eigen risico van €585,-. De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg thuis is € 4,30 per uur.
 
Hoe kunt u berekenen welk bedrag aan kosten ten laste van de zorgverzekeraar komt?
 
·        De huisartskosten worden vergoed door de basisverzekering en vallen niet onder het verplicht eigen risico
·        De kosten van verloskundige hulp en kraamzorg worden vergoed uit hoofde van de basiszorgverzekering en komen evenmin ten laste van het verplicht eigen risico. Wel geldt er voor de kraamzorg een eigen bijdrage van € 4,30 per uur: 30 uur x € 4,30 = € 129,-
 
Vergoeding uit hoofde van de basiszorgverzekering: € 455 – € 129 = € 316.-

*aan de berekening kunnen geen rechten worden verleend

Elke persoon en/of gezin heeft haar eigen wensen, laat u dus niet enkel leiden door de prijs maar kijk ook goed naar de dekking van de zorgverzekering en de daarbij horende voorwaarden. De informatie op de website van de verzekeraar is leiden.

Team Finande