Home

Verzekering vergelijken

Wilt u besparen op uw maandelijkse lasten door uw verzekering te vergelijken, onze tool helpt u gemakkelijk bij het vinden van een verzekeraar

 
 

KOSTELOOS
Op Finande wordt het mogelijk gemaakt kosteloos een premieberekening voor verschillende verzekeraars te maken

BESPAREN
Wist u dat het kan lonen om elk jaar uw verzekering opnieuw te herzien? Door de concurrentie wijzigen de premies continu.

VERGELIJKEN
Het vergelijken begint altijd met een persoonlijke premie berekening. Vervolgens krijgt u een overzicht op maat.

VOORWAARDEN
Tijdens het maken van een vergelijking op onze website kunt u meerdere verzekeringen ook vergelijken op voorwaarden.

DEKKINGSVORMEN

VERPLICHT

In Nederland is het wettelijk verplicht om minimaal een WA autoverzekering als autobezitter af te sluiten, hiermee bent u gedekt voor schade die u veroorzaakt aan anderen met uw auto. Op het moment dat u de auto gebruikt zonder autoverzekering loopt u het risico op een hoge boete. Bovendien krijgt u bij schade geen uitkering. Naast de WA dekking is er een mogelijkheid tot het afsluiten van een Beperkt Casco autoverzekering of Volledig Casco autoverzekering (volksmond ook wel All-risk autoverzekering genoemd) dekking. De volledig casco autoverzekering biedt een betere dekking, ook voor schade aan uw eigen voertuig. Aangaande het zorgplicht dient iedere verzekeringsplichtige zelf een verzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht en worden vrijwillig afgesloten.

BUDGET

Steeds meer verzekeraars hebben tegenwoordig een budget variant op hun verzekeringen. Bij de budget variant ontbreken een aantal dekkingen en is het eigen risico meestal hoger waardoor de maandelijkse premie lager wordt. Daarnaast zijn een aantal zaken net iets anders georganiseerd c.q. gedekt. De budget variant kan bijvoorbeeld interessant zijn als niet of nauwelijks kosten verwacht, let wel op of de andere beperkte voorwaarden ook aansluiten bij uw wensen. Laat u dus niet enkel leiden door de prijs.

ONLINE VERGELIJKEN

PRIJS

Online vergelijken is op de dag van vandaag niet weg te denken, steeds meer consumenten besluiten hun verzekeringen online te vergelijken. Dagelijks ondervinden consumenten dat hier voordeel uitgehaald kan worden. Op deze vergelijkingssite worden de prijzen op een overzichtelijke en efficiënte wijze in kaart gebracht. Dat bespaard onze bezoekers veel tijd, zo hoeft u niet meerder afzonderlijke websites te bezoeken en worden de prijzen per deelnemende verzekeraar duidelijk weergegeven. Zo bespaard niet alleen tijd maar ook op uw maandelijkse kosten.


GEBRUIKSVRIENDELIJK

We hebben veel zorg besteed aan de overzichtelijkheid van onze website, daarom hebben wij de layout van onze website gemakkelijk gehouden. Door slechts één klik kunt u onze vergelijk tool bereiken en gemakkelijk een vergelijking maken. Onze tool is geoptimaliseerd en worden de resultaten ook snel en makkelijk opgehaald, binnen enkele seconden worden de premies van diverse deelnemende verzekeraard getoond.

VERDIENMODEL FINANDE

Wat doet Finande voor u?

Hebt u de voornemen om een auto verzekering af te sluiten of wilt u overstappen, dan bent u bij Finande aan het goeie adres. Op onze website kunt u naast autoverzekering vergelijken ook zorgverzekering vergelijken . Om dit te bewerkstellingen hebben wij een aantal gegevens van u nodig, deze kunt u in het widget invoeren. Op basis van deze gegevens worden de resultaten van deelnemende verzekeraars getoond, bij het aanklikken van uw optie wordt u doorgestuurd naar de verzekeraar. Daar kunt u de juiste prijs, de voorwaarden van de polis, dekking en overige zaken vinden.

Hoe volledig is onze vergelijking?

Onze vergelijking is helaas niet volledig, met volledig bedoelen we dat we niet alle bestaande verzekeringen van diverse verzekeraars met elkaar vergelijken. Wij tonen enkel de verzekeraars die deelnemen aan de getoonde vergelijking. Derhalve zijn de gegevens, onder andere de prijs en voorwaarden, die de verzekeraar op zijn eigen website toont leidend. Finande kan hiervoor op geen enkel manier aansprakelijk worden gesteld.

Hoe vergelijken wij?

Om een correcte vergelijking tot stand te kunnen brengen hebben wij een aantal gegevens van u nodig zoals de kenteken, postcode en onder andere uw geboortedatum. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken voor welke verzekeringen u eventueel in aanmerking komt, maar ook om de hoogte van uw persoonlijke premie te kunnen bepalen. Dit maakt het mogelijk om u een overzicht tonen van de verzekeraars die in onze vergelijking zijn meegenomen. Dit overzicht is gesorteerd op de hoogte van de premie, de goedkoopste staat dan ook bovenaan. Vervolgens kunt u de voorwaarden van de verzekeraars naar uw keuze met elkaar vergelijken. Zoals reeds aangegeven zijn de gegevens op de website van de aanbieder leidend.


Ons verdienmodel?

Nadat de vergelijking is gemaakt en getoond, heeft u de keuze om op een button te klikken zodat u de website van de verzekeraar kunt bezoeken. Als u op de website van één van de verzekeraars bent en een verzekering afsluit, ontvangen wij hiervoor een éénmalige provisie. Deze provisie maakt het mogelijk om onze website te onderhouden en u in de toekomst van dienst te kunnen zijn.

PRIVACY EN COOKIES

Website

Wegens technische doeleinden, zodat we u doelgericht kunnen informeren op onze website, verwerken wij op onze website diverse persoonsgegevens. Helaas is het niet mogelijk om onderscheid te maken in onze bezoekers, derhalve kunnen we dus ook niet constateren of iemand jonger is dan 18 jaar zodat we actie kunnen ondernemen. Daarom adviseren wij ouders en voogden betrokken te zijn c.q. blijven bij online activiteiten die kinderen (onder andere) op onze website verrichten.

Grondslag

We verwerken gegevens wegens gerechtvaardigd belang zodat Finande goed kan functioneren. Finande verwerkt hiervoor de volgende punten: – Kenteken, Postcode, Geboortedatum, Schadevrije jaren en Kilometrage (deze worden overigens niet opgeslagen)

Besluitvorming is automatisch

Alle functionaliteiten op deze website gebeuren op automatische basis, er is dus geen tussenkomst van een medewerker van onze website. Voor het maken van premieberekeningen hebben wij bepaalde gegevens nodig, deze zijn terug te vinden onder het kopje “Grondslag”. Deze gegevens kunnen gevoelig of identificeerbaar zijn maar zoals aangegeven slaan wij deze gegevens niet op.

Cookies

Onze website functioneert niet op basis van cookies of vergelijkbare technieken. Finande heeft een verdienmodel waarbij er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde “affiliate links”. Wanneer onze bezoeker een verzekering wilt afsluiten en hiervoor naar de website van de verzekeraar gaat, dan pas wordt een cookie geplaatst door de affiliate netwerk. Dit maakt het mogelijk om de zogenaamde sale te herleiden naar Finande. De cookie wordt dus geplaatst door een derde en niet door onze website. Deze manier van werken c.q. techniek kunnen wij geen toestemming of weigering verlenen. U kunt de cookies te allen tijden verwijderen, dus ook nadat deze geplaatst is, door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt op diverse websites kijken hoe dit precies moet.

Doorklikken naar derden

Het kan zijn dat U via een andere website op Finande bent terecht gekomen. Wij zijn te allen tijden niet verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens of cookies op andere websites. Derhalve raden wij u ten strengste aan om de privacy verklaring goed na te lezen op de betreffende website(s).

Beveiliging gegevens

Finande neemt de bescherming van gegevens uiterst serieus. Derhalve slaan we dan ook geen gegevens op. Om het veilig gebruik van onze website te waarborgen gebruiken wij een SSL certificaat.

DISCLAIMER

Finande heeft met zorg deze website samengesteld, onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Finande is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Finande verstrekte c.q. afgebeelde informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Finande aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Finande. Finande behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet.
Finande is een vergelijkingswebsite.